Silberberg Larp
 

MENU
 
 

obozy
 
OPIS ŚWIATA
pełna wersja do pobrania lub czytania online
 

obozy
 
Zapraszamy do czytelni!

naszych tekstów zawiera opowiadania, wspomnienia, anegdotki i inne teksty fabularne, spisywane przez kadrę i uczestników od początku Silberbergu, od 2004 roku. Większosć tekstów to opowiadania ze świata gry.
 

obozy
 

Nazwiska, które warto znać, czyli postaci znaczące dla świata gry.
 

Partnerzy:
 
Nasi partnerzy:

 

obozy
 
SILBERSPACE

LARP + ASG
Zapraszamy na stronę nowego projektu larpa w klimacie military sci-fi.
 

obozy
 
AUTORZY ZDJĘĆ
Zdjęcia, używane na stronie, robili:
REKOGRAFIA - Bartek Janiczek
Kamila "Raisa" Miśkiewicz
Zbyszek Rabenda
Kasia "Demon" Urbanik
Ola Gierko
Magdalena Baraniak
Autorzy montaży i grafik:

Magdalena "Indiana" Baraniak
Paula "Aver" Wajgelt Barbara "Powój" Węgrzecka
 

Zasady - Magia wprowadzenie
 
   Wprowadzenie

Wbrew wyobrażeniom wielu istot magia nie jest nadnaturalnym fenomenem, czy anomalią. Jest to siła równie powszechna jak wiatr lub ogień i zdecydowanie bardziej podstawowa. Magia jest boską iskrą, zasobem, którego użył Deuces, a za nim reszta bogów by wykreować kolejne elementy świata. Z tego powodu można wyciągnąć wniosek, że na pewnym poziomie wszystko co obserwujemy, co istnieje jest magią. Fakt ten w połączeniu z podstawowym twierdzeniem mówiącym że siła woli może kształtować magię oznacza, że każdy element świata może zostać przekształcony siłą samą umysłu.
Z tego powodu każda żywa istota inteligentna posiadająca dość siły woli i dyscypliny może zostać adeptem magii. Jednak fakt, że każda istota może kontrolować magię, nie oznacza, że wszystkim uda się opanować tę sztukę, lub nawet na tym samym poziomie. Każdy może zostać wojownikiem, czy artystą i nauczyć się trzymać miecz lub pędzel. Jednak zostanie mistrzem szermierki lub wirtuozem malarstwa wymaga więcej niż samego rozumienia zasad swojej dyscypliny. Zaś podstawową wiedzą w przypadku każdej dziedziny magii jest zrozumienie natury jej zasobu, energii zwanej powszechnie Mana.
Magia przybiera wiele form i rodzajów, jednak w swoim najbardziej surowym, pierwotnym stanie jest energią odpowiadającą Pięciu Żywiołom, Ogniowi, Wodzie, Powietrzu, Ziemi i Życiu. Wszystkie te energie stanowią podstawy świata, filary istnienia stworzone niewypowiedziane eony temu przez Deucesa. Każda żywa istota składa się z każdego z tych żywiołów, dzięki czemu jesteśmy w stanie kontrolować każdy z nich. W naturze istnieją jednak zjawiska złożone z kilku, lub pojedynczego Żywiołu. Mana to w najprostszych słowach energia potencjalna danego żywiołu mogąca wywrzeć na nim dowolny efekt jeśli zgromadzić jej dość dużo. Przykładowo Mana Wody może zarówno wywołać powódź, jak zmusić falę do cofnięcia się, lub zamarznięcia na kość w przeciągu sekund. Jednak natura Many wykracza po za jej koneksję z Żywiołem, energia ta jest na tyle skomplikowana, że być może nawet Bóstwa nie dysponują pełniej wiedzy na jej temat. Z tego powodu często można usłyszeć magów twierdzących, że Mana jest kapryśna. Wynika to głównie ze sposobu w jaki sposób owa energia wykonuje polecenia adepta magii. Mianowicie energia zawsze działa po najmniejszej linii oporu, co może okazać się nawet zabójcze dla nieuważnego lub leniwego maga. Jedną z najważniejszych rzeczy jest zatem uważanie, by każde zaklęcie było kompletne, logiczne i odpowiednio jasno sprecyzowane.
Jednak zanim mag zacznie manipulować energią musi wpierw wejść w jej posiadanie, pobrać ją ze świata, otrzymać od istoty wyższej lub odnaleźć odpowiednie komponenty magiczne. Jednak każdy mag jest w stanie wyczuć miejsca gdzie magia zbiera się w wielkiej sile. Są to tak zwane intersekcje. Każda rasa i magowie z różnych domen stworzyli wiele teorii i wyjaśnień na temat tego fenomenu. Nie jest pewne które z nich jest prawdziwe, a możliwe, że każda teoria jest częścią większej całości. Jednak niezależnie od tego istnieją pewne podstawy, na które zgadzają się wszyscy adepci magii. Wiadomo, że intersekcje powstają w miejscu zgromadzenia siły Żywiołów i mogą mieć różne rozmiary. Drzewo spalone przez piorun będzie intersekcją Powietrza i Ognia, lecz nie będzie tam wiele mocy. Jednak jeśli to drzewo podpali las jego pogorzelisko będzie przechowywać znacznie, znacznie więcej Many. Naturalne fenomeny jak burza, czy huragan także są intersekcjami istniejącymi tak długo jak długo utrzymuje się dany fenomen. Jednak każde ze wcześniej wymienionych miejsc mocy w końcu przestanie istnień. Las odrośnie, zaś burza się skończy. Najpotężniejsze i najtrwalsze intersekcje istnieją pod ziemią w miejscu skrzyżowania podziemnych rzek, lub w żyłach srebra, które jest najbardziej aktywnym magicznie metalem. Intersekcje te są na tyle potężne, że można je wyczuć z powierzchni i wpływać na nie.
Każda intersekcja zapewnia mogił ogromne, niemal nieograniczone możliwości, jednak należy uważać by nie upić się ową mocą. Ciało śmiertelnika jest bowiem kruche, a Mana w swej naturze pragnie się wyzwolić, płynąć, nie zaś spoczywać w jednym miejscu. Zatem mag korzystający z mocy intersekcji tworzy dziurę w tamie. Jeśli nie będzie ostrożny woda szybko rozbije resztę tamy i wyzwoli się przez jedyny istniejący korytarz, którym jest umysł samego czarodzieja.
Kolejną ważną rzeczą przy zgłębianiu magii jest zrozumienie wielu sposobów w jaki może być ona opanowana. Choć siła woli i kreatywność są ważną częścią wszystkich ścieżek magii istnieją pomiędzy nimi wielkie różnice jeśli idzie o praktyki, sposób nauki, a nawet poglądy na temat energii magicznej. Istnieją trzy zasadnicze Ścieżki Magii, Magia Akademicka, Magia Pierwotna i Magia Kapłańska, które omówimy poniżej.


   Magia Akademicka

Zapewne najbardziej rozpoznawalna Ścieżka Magii, która przez wiele istot jest postrzegana jako „prawdziwa magia” Magowie akademiccy kontrolują Manę dzięki zgromadzonej wiedzy, symbolom oraz słowom mocy. Nie oznacza to jednak, ze adepci tej Ścieżki odrzucają instynkt, traktują go jednak raczej jako dodatkowe narzędzie niż podstawę. Magowie ci koncentrują się na Manie w jej najczystszej postaci energii Żywiołów. Jednak różne rasy dokonują tego na różne sposoby i choć magia ludzi i krasnoludów jest względnie podobna należy tutaj zaznaczyć dużą różnicę w przypadku elfów. Mianowicie ludzie oraz krasnoludy, po za pewnymi specyficznymi wyjątkami, koncentrują się na jednym, konkretnym Żywiole podczas gdy elfy używają połączenia dwóch Żywiołów co znacząco poszerza ich możliwości. Mimo koncentracji na jednym Żywiole nie należy uważać Magii Akademickiej za ograniczoną. Wielka ilość symboli i słów składanych w potężne zaklęcia i rytuały pozwala owym magom wywoływać niezwykłe efekty wpływając niemal dowolnie na dany Żywioł. Co więcej Magia Akademicka, ze względu na swój silny, naukowy fundament zapewnia szerokie ścieżki rozwoju każdemu dość kreatywnemu magowi. Z tego powodu magowie żywiołów spędzają całe lata na poznawaniu swojego Żywiołu, poszerzaniu swojego zrozumienia oraz przeprowadzaniu magicznych eksperymentów. Wraz ze zdobywaniem nowej wiedzy magowie żywiołów poszerzają znacznie swoje możliwości działania na ich energię. W każdej zaawansowanej cywilizacji można spotkać wielu z tych magów zajmujących różne pozycje społeczne. Poświęcenie się nauce i badaniom magowie akademiccy stają się jednymi z najlepiej wykształconych członków swojej rasy, czy społeczności. Wielu władców czy wysoko urodzonych chętnie utrzymuje owych magów jako doradców, zaś niektóre ludy zwracają się do nich po przywództwo.

   Magia Pierwotna

Niezwykle często spotykana, choć rzadko dostrzegana Ścieżka Magii będąca odwrotnością Magii Akademickiej, bowiem miast na wiedzy Magia Pierwotna bazuje na instynkcie adepta. Jednak nie oznacza to, że podążający nią czarodzieje nie odbywają nauki. Nie jest to jednak wiedza zawarta w księga, zaklasyfikowana i uporządkowana. Są to nauki mentorów, ludowe pieśni, legendy i przesądy, które mogą różnić się w zależności od ludu, regionu, czy nawet przekazującej je osoby. W obrębie Magii Pierwotnej istnieją dwie zasadnicze domeny, bazujące na przesądach, legendach i ziołach Czarostwo, oraz opierający się na uwolnieniu duszy i obcowania z duchami Szamanizm. Żadna z tych domen nie wykorzystuje Many w tak jasny i bezpośredni sposób jak Magia Akademicka. Zamiast wpływać na konkretny Żywioł magowie pierwotni działają raczej na świat jako całość naginając go do swojej woli dzięki różnym, pozornie zwyczajnym środkom.. Choć w swoich podstawach obydwie te domeny są podobne, to jednak ich praktyki są bardzo różne. Czarownicy bazują na skomplikowanych rytuałach, często bezsensownych dla wszystkich po za samym czarownikiem. Owi adepci często i chętnie sięgają po zioła by leczyć, lub szkodzić swoimi miksturami, lub gusłami wykorzystującymi samą energię rośliny. Szamani wpływają na świat porozumiewając się z duchami, nie są to jednak zmarli, a istoty zamieszkujące przestrzeń po za światem materialnym. Natura tych istot jest zbyt skomplikowana by ją tu opisać, jednak sama obecność ducha jest w stanie zmieniać wygląd świata. Szamani mogą czerpać z tej energii na bieżąco poprzez trans, który często zabiera ich dusze w podróż po za światem materii, lub zaklinając energię swych eterycznych sojuszników w postaci talizmanów. Niezależnie od domeny Magia Pierwotna jest często spotykana na prowincji lub pośród prymitywnych ludów gdzie wywołuje zarówno szacunek jak instynktowny strach, gdyż choć może pomagać bardzo często może też szkodzić na całe lata. Co więcej nauczenie się Magii Pierwotnej wymaga wielu wyrzeczeń i odporności fizycznej oraz psychicznej, przez co nawet bez swoich zaklęć magowie pierwotni potrafią być bardzo niebezpieczni.

   Magia Kapłańska

Ścieżka Magii, która przez wielu ludzi nie jest w ogóle traktowana jako magia. Magia Kapłańska stanowi połączenie podstaw Magii akademickiej i Pierwotnej, ponieważ do jej stosowania potrzebna jest zarówno wiedza na temat Bóstwa, jego natury i rytuałów jaki i instynktowne wyczucie woli owej istoty, przez większości kapłanów nazywane powołaniem. Kapłani, podobnie jak magowie akademiccy wpływają na Manę bezpośrednio za pomocą symboli i słów mocy, jednak nie pozyskują tej energii bezpośrednio lecz przy pomocy innych istot, w czym podobni są do magów pierwotnych. Mimo tych podobieństw wielu kapłanów spierałoby się, że ich metody są różne od praktyk magów, nazywając swoje zaklęcia psalmami, rytuały modłami, a Manę łaską. Nie zmienia to jednak faktu, że uzyskują bardzo podobne efekty. Ważne jest jednak to, że zaklęcia kapłanów są związane z patronatem ich Bóstwa, więc kapłan boga wojna nie będzie w stanie uleczyć choroby, tak samo jak bogini leczenia nie pobłogosławi broni wojowników. Co więcej każdy kapłan musi swoim życiem stanowić świadectwo mocy i patronatu boga, żyjąc zgodnie z jego przykazaniami. Łamanie tych moralnych i życiowych nakazów może oznaczać utratę łaski, a co za tym idzie możliwości rzucania czarów. Podążając za swym Bóstwem wielu kapłanów staje się wojownikami, lekarzami lub rzemieślnikami. Jest specyficzna przewaga Magii Kapłańskiej, sama jej nauka wiąże się często z innymi umiejętnościami, dzięki czemu kapłan może rozwijać się w dyscyplinach na które inni adepci magii nie mają czasu poświęcając swoją pełną uwagę na naukę. Dzięki temu można spotkać kapłanów takich jak Kowale Run krasnoludów, czy braci i siostry Zakonu Mieczowego Modwita. Żyjąc pośród ludzi i podążając za swym Bóstwem kapłani stają się latarniami nadziei, charyzmatycznymi przywódcami i kojącymi mędrcami wokół których wyrastają społeczności, a czasem całe narody.

   Druidzi

Natura druidyzmu wymyka się tradycyjnej klasyfikacji Ścieżek Magii, gdyż zawiera w sobie elementy wszystkich Ścieżek. Druidzi posługują się zaklęciami i rytuałami jak magowie akademiccy. Korzystają także z pomocy duchów jak szamani. Znają też moc zawartą w roślinach i minerałach jak czarownicy. Ich alfabet magiczny, Ogham, posiada wiele podobieństw do krasnoludkach run. Wreszcie ich Mana pochodzi od Ei, duszy samego świata złożonej ze wszystkiego co żyje i każdego Żywiołu. Moc tej istoty przekracza wielokrotnie siłę duchów, czy nawet Bóstw, zaś druidzi zawsze muszą starać się żyć zgodnie z Eą, inaczej ich zwiędnie i zniknie niczym chora roślina. Ze względu na ich połączenie z naturą, lasami i Eą istnieje wiele mitów na temat druidów, których powszechnie uważa się za uzdrowicieli i spokojnych mędrców. Jednak każdy kto wie cokolwiek na temat natury natychmiast rozumie, że nie jest to prawda. Natura nie akceptuje słabości ni porażki. I choć miłosierdzie i uzdrowienie jest częścią natury, to jednak nie można zapominać, że Ea ma wiele twarzy. Choć większą chce patrzyć na nią jako obsypaną kwieciem Panią Odrodzenia, wszyscy druidzi wiedzą, że życie istnienie jest cyklem. Wielu młodych druidów na własnej skórze poznało jak twarda jest pokryta korą skóra Zielonej Pani i jak głęboko kują kolce Królowej Cierni.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie magii, skontaktuj się z nami na maila: info@silberberg.pl


 

obozy
 
STREFA FORMALNOŚCI

CENY, TERMINY, REZERWACJA
Zapraszamy na naszą stronę organizacyjną
OBOZY-WAKACYJNE.pl
 

obozy
 

Tutaj znajdziesz aktualny
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na larpy w 2019 r.
 

obozy
 
Nowość!

Historie, przewijające się przez więcej niż jedną fabułę.
 

obozy
 
Tu znajdziesz pliki z podręcznikami do druku

Dla magów, kapłanów i innych.
 

facebook
 
Aktualnosci, konkursy, zapowiedzi, liczna społecznosć Silberowiczów - zapraszamy :)
 

kortunal
 
Organizator:

 

Baza WAROWNIA
 
Nasza kwatera larpowa
WAROWNIA

 

Logowanie
 
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 

Copyright © 2009 Kortunal - Turystyka i Przygoda
Wykorzystanie materiałów zawartych w serwisie bez zgody właściciela zabronione.