Silberberg Larp
 

MENU
 
 

obozy
 
OPIS ŚWIATA
pełna wersja do pobrania lub czytania online
 

obozy
 
Zapraszamy do czytelni!

naszych tekstów zawiera opowiadania, wspomnienia, anegdotki i inne teksty fabularne, spisywane przez kadrę i uczestników od początku Silberbergu, od 2004 roku. Większosć tekstów to opowiadania ze świata gry.
 

obozy
 

Nazwiska, które warto znać, czyli postaci znaczące dla świata gry.
 

Partnerzy:
 
Nasi partnerzy:

 

obozy
 
SILBERSPACE

LARP + ASG
Zapraszamy na stronę nowego projektu larpa w klimacie military sci-fi.
 

obozy
 
AUTORZY ZDJĘĆ
Zdjęcia, używane na stronie, robili:
REKOGRAFIA - Bartek Janiczek
Kamila "Raisa" Miśkiewicz
Zbyszek Rabenda
Kasia "Demon" Urbanik
Ola Gierko
Magdalena Baraniak
Autorzy montaży i grafik:

Magdalena "Indiana" Baraniak
Paula "Aver" Wajgelt Barbara "Powój" Węgrzecka
 

Świat gry - Organizacje - Organizacje naukowe
 
ORGANIZACJE NAUKOWEAkademia Akwirgrańska im. Eryki dar Bregen

Organizacja:Założona w 789 roku z inicjatywy Ottona z rodu Danwinga początkowo była nakierowana na specjalizację w kierunku Magii Powietrza, przez lata wydając na świat wybitnych magów. Po zdobyciu w 913 roku Akwirgranu, z rozkazu Księcia Fryderyka dar Nittel, katedra magiczna została zamknięta, zaś sam budynek akademii został wykorzystany jako magazyn. W Drugiej Wojnie o Północ została przerobiona na Szpital Miejski. W trakcie odbudowy kraju z rozkazu Księcia Severo dar Rodlingena tryb nauczania został uogólniony i teraz w murach Akademii Akwirgańskiej wykładane są nauki wszelakie: od sztuk magicznych poprzez teologię, medycynę aż po historię i geografię.
Akademia zyskała imię po bohaterce wergundzkiej – Eryce dar Bregen – centurionie czerwonego tymenu, maginii powietrza oraz badaczce sztuk magicznych z różnych kręgów kulturowych. Zginęła w obronie Akwirgranu w 911r.

Akademia Askarońska im. Lylian Vanderen

Organizacja: Założona w 529 roku przez tryntyjską księżną Akademia Askarońska mieściła się w ruinach opuszczonego druidzkiego kowenu. Początkowo nauczano tam tylko magii życia, z czasem rozszerzając spektrum naukowe o nauki medycyny konwencjonalnej. Przez lata z Akademią Askarońską próbowała konkurować Szkoła Cechu Alchemicznego, tworząc pomiędzy studentami obu uczelni dosyć napiętą rywalizację. Tak jak i Akademię Akwirgrańską, tu także zamknięto katedrę magiczną, pozostawiając jedynie do dyspozycji studentom dostęp do laboratoriów i sal operacyjnych. Wraz z odzyskaniem wolności przez Tryntyjczyków, działalność Akademii została wznowiona, powołano nowych profesorów oraz rozszerzono wydziały o katedry magii żywiołów, zaś Wydział Medycyny został wsparty o materiały naukowe z dawnej Szkoły Cechu Alchemicznego, rozbijając się na kilka kierunków specjalistycznych mających dążyć do udoskonalenia konkretnych dziedzin.
Patronem Akademii została styryjska medyczka – Lylian Vanderen – która zasłynęła jako jedna z twórczyń leku na posocznicę teralską oraz felczer podczas wojny stryjsko-wergundzkiej i kapłanka bogini Tavar. Zginęła pod Visnohorą w 915r.

Concordia

Wielkość: Duża.
Zasięg: Cały świat.
Rekrutacja: Każdy zainteresowany.
Organizacja: Concordia jest scentralizowaną międzynarodową organizacją pozarządową. Założona na początku roku 936 przez elfkę mieszanego pochodzenia - Vayanę Taure - organizacja paramedyczna zdawała się być spisana na straty równie mocno co Węże Światła oraz Konfraternia Uzdrowicieli. Zalana rannymi, chorymi oraz ofiarami wojny, z zasadami wszelkiej logiki pisane im było zniknąć tak szybko jak powstali, zwłaszcza, że ich przedsięwzięcia pochłaniały ogromne ilości pieniędzy, których nie byli w stanie dostarczyć prywatni mecenasi. W marcu 936 roku nastąpił jednak przełom i na krasnoludzkie konta bankowe organizacji wpłynęły ogromne sumy pieniędzy od niezbyt znanych filantropów z różnych stron świata, do Concordi zaczęli też dołączać członkowie dawnej Sapietnii oraz Konfraternii, wymuszając rygorystyczne zasady oraz złożoną hierarchię. Okazało się, że to przepis na sukces i tym samym Concordia uzyskała wielkie wpływy z którymi zaczęli liczyć się władcy większości państw północy, z polecenia założycielki - Vayany Taure - medycy oraz naukowcy wchodzący w skład organizacji pełnią służbę na uniwersytetach tego świata, aby szerzyć wiedzę medyczną i zapobiegać wybuchom epidemii.
Pod koniec Wojen o Północ wyszły na jaw powiązania finansowe Concordii z tzw. organizacją Sztabu, tworu początkowo wywiadowczego, później związanego z kultem Szakala. Powiązania te nie zaszkodziły jednak monopolowi, który Concordia uzyskała w sferze medycyny na obszarach państw Północy.
Kolegium Messyńskie im. Bohaterów Zjednoczenia

Organizacja: Dawny Uniwersytet Magii Ognia w Messynie został przemianowany na ogólną uczelnię wraz z reformą, która nastąpiła w Akwirgranie 936 roku. Tak jak i na pozostałych uczelniach Północy, tak i tu otworzono poszczególne specjalistyczne katedry naukowe, jednak Kolegium Messyńskie postanowiło wzbogacić się również o profesorów krasnoludzkich, których zadaniem jest wykładanie Architektury i Logistyki, oraz pethabańskich mahów, którzy przybliżają studentom starszych roczników kulturę swojego państwa, co jest wstępem do planów odnośnie wymiany studenckiej pomiędzy tymi dwoma krajami. Kolegium Messyńskie jest też jedną z niewielu uczelnią na świecie, która szkoli dyplomatów i polityków.
Profesorowie Kolegium długo dyskutowali nad wybraniem patrona. Początkowo konflikt rozbijał się między Symeonem Melachrinosem - wygnanym z Ofiru wybitnym psionikiem i sapientystą - a Reshionem da Tirelli - uznanym alchemikiem, ale imperialistą. W pewnym momencie zaproponowano stryryjskiego psionika i polityka - Kethrena Ferranta - jednak wówczas wybuchły okrzyki niezadowolenia, że zapomina się o takich bohaterach jak kratistos Theo Tynagirona, Nila Dragases czy wybitnym polityku Sarastro de Valmont di Messyna. Stanęło więc na poetyckim patronacie "Bohaterów Zjednoczenia".

Smocza Kompania

Wielkość: Średnia
Zasięg: Cały świat
Rekrutacja: Organizacja, jak większość organizacji posiadających globalny zasięg, odniosła duże straty w wyniku wojny o Północ. Powoli jednak podniosła się na nogi i zaczęła z powrotem chętnie przyjmować nowych członków.
Organizacja: W większości stolic i dużych miast znajduje się Smocza Kwatera. Tam trafiają zlecenia poszukiwania skarbów od zewnętrznych zleceniodawców, jak również zlecane przez samą Smoczą, ponieważ pewne osoby są zatrudniane do przeszukiwania dokumentów w poszukiwaniu tropów. Członek Smoczej może w Kwaterze otrzymać robotę bezpośrednio, lub też spróbować wkręcić się do czyjejś grupy, może też być tak, że zleceniodawcą poszukiwań danego artefaktu jest sama Kompania, która płaci wówczas za jego wartość, pomniejszoną o należny procent. Podstawowa grupa Smoczej Kompanii składa się z archeologa, specjalisty od artefaktów, mapnika, sapera i ochroniarza. Zupełnie zielony musi zadowolić się czymś równie atrakcyjnym jak przeszukiwanie kanałów za zgubionym złotym zębem. Najbardziej intratne roboty, z których zyski mogą stać się małą fortuną są zarezerwowane dla najbardziej znanych i doświadczonych poszukiwaczy. Od każdego znalezionego skarbu należy odprowadzić pewną ustaloną sumę, zwykle około 10% na poczet Kompanii. Z tych pieniędzy utrzymywane są Kwatery i finansowane poszukiwania tropów. W Kwaterach oprócz roboty można ostać także strawę, nocleg, naprawić lub wymienić uzbrojenie i skorzystać z pomocy medycznej. A przede wszystkim wesoło spędzić czas w wytrawnym towarzystwie.
Smocza Kompania dysponuje również olbrzymimi zasobami archiwaliów, które same w sobie stanowią skarb kultury. Głównym źródłem zysków są wpływy od jej członków, ale Kompania pośredniczy także z powodzeniem w transakcjach zakupy rozmaitych pamiątek przeszłościW czasach kolonizacji przed wojną Smocza Kompania działała na terenie Zapołudnia i wpompowała tam duży pieniądz, który przepadł wraz z rozpoczęciem ataku przez tamtejsze ludy. W czasie obu wojen Smocza wstrzymała swoją działalność, odmawiając na Północy współpracy z okupantami. Po zawarciu pokoju Smoczą Kompanię stanowiły głównie Kwatery krasnoludów, prowadzące podziemne badania, ale struktury są powoli odbudowywane, archiwa i zasoby od nowa kompletowane, a największe stowarzyszenie poszukiwaczy skarbów wróciło do gry. < br> Charakterystyczne: Brosze, przedstawiające jaszczurkę.
Uniwersytet Styrgradzki im. Raerinerina Neliasa Parlaina L'ombre di Offire

Organizacja: Wraz z odzyskaniem i odbudową Styrgradu powołano do życia - wzorem uczelni na Północy - Uniwersytet Styrgradzki. Początkowo położona nad brzegiem Loranis uczelnia miała przejąć rolę zniszczonej w Birce Akademii Magii Wody, jednak Rada Regencyjna szybko podjęła decyzję o uogólnieniu profilu uczelni, tym samym otwierając w niej katedrę Teologii, Medycyny Wojskowej, Medycyny Stosowanej, Alchemii Naukowej oraz Bojowej, Historii i Geografii, oraz udostępniając część sal dla Szkoły Oficerskiej.
Do czasu zakończenia oblężenia miasta w 939 r. uczelnia praktycznie nie działała, budynki legły w gruzach. Niektóre katedry mimo wszystko uczyły, prowadząc wykłady w piwnicach, pod ostrzałem i przy wybuchach bomb minerałowych.
Dopiero po zawarciu Pokoju Vistanijskiego Uniwersytet wznowił działalność na dobre, zmagając się z trudną powojenną rzeczywistoscią. Za patrona Uniwersytetu wybrano ofirskiego maga wody - Raerinerina L’ombre di Offire - który zginął na Zapołudniu walcząc przeciw Qa, stojąc ramię w ramię ze Styryjczykami.

Uniwersytet Karantański im. Emilii ev. da Tirelli

Organizacja:Karantania jako jedyna nie poszła za modą zmiany profilu uczelni i wciąż pozostaje wyspecjalizowana w kierunku Magii Ziemi (choć oczywiście naucza się tam także innych kierunków i żywiołów), jednak wchłonęła w swoje mury dawną Akademię Medycyny, Zielarstwa i Alchemii im. Witalidesa. Uniwersytet Karantański znany jest ze specjalistów w zakresie akademickiej magii ziemi, nie raz stawianych na równi z krsnoludzkimi Słyszącymi Skałę, magów ziemi szkoli się tu przede wszystkim pod kątem geologii, mineralogii, sedymentologii oraz górnictwa.
Patronat nad uczelnią został przyznany zmarłej na Zapołudniu weterance Pierwszej Wojny o Północ, wybitnej styryjskiej magini ziemi pochodzenia ofirskiego - Emilii ev. da Tirelii.


Węże Światła

Wielkość: Mała
Zasięg: Państwa ludzi, z wyjątkiem krajów stepów i pustyni
Organizacja: Do zrzeszenia może przystąpić każdy, dysponujący zaświadczeniem pobierania nauk leczenia. Węże oferują dalsze szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy.
Charakterystyczne: Symbol węża połykającego ogon.
Węże Światła to bardzo fachowi uzdrowiciele, posiadający wielką wiedzę na temat ludzkiej anatomii i biologii organizmu. Dzięki temu są w stanie sprawnie zajmować się urazami, nastawiać złamania i zszywać rany. Charakteryzują się przy tym dużym oddaniem i szacunkiem dla zdrowia ludzkiego. Węże Światła to organizacja, która wydzieliła się z struktur Konfraterii Uzdrowicieli. W wyniku aktualnych wydarzeń związanych z wojną, o organizacji zrobiło się bardzo głośno. Właściwie na każdym froncie znajdowali się ludzie należący do Wężów Światła i często ratowali żołnierzom zdrowie i życie.
W przeciwieństwie do Konfraterii Uzdrowicieli, Węże Światła nadal istnieją i działają jako organizacja, jednak jej struktury - jak każdej organizacji, są mocno infiltrowane.
 

obozy
 
STREFA FORMALNOŚCI

CENY, TERMINY, REZERWACJA
Zapraszamy na naszą stronę organizacyjną
OBOZY-WAKACYJNE.pl
 

obozy
 

Tutaj znajdziesz aktualny
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na larpy w 2019 r.
 

obozy
 
Nowość!

Historie, przewijające się przez więcej niż jedną fabułę.
 

obozy
 
Tu znajdziesz pliki z podręcznikami do druku

Dla magów, kapłanów i innych.
 

facebook
 
Aktualnosci, konkursy, zapowiedzi, liczna społecznosć Silberowiczów - zapraszamy :)
 

kortunal
 
Organizator:

 

Baza WAROWNIA
 
Nasza kwatera larpowa
WAROWNIA

 

Logowanie
 
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 

Copyright © 2009 Kortunal - Turystyka i Przygoda
Wykorzystanie materiałów zawartych w serwisie bez zgody właściciela zabronione.